Infrastruktura techniczna gminy:

  • przez gminę przebiega światłowód Biała Podlaska - Sławatycze. Gminę obsługuje automatyczna centrala
  • międzymiastowa w Białej Podlaskiej. Wszystkie wsie gminy są stelefonizowane i mają automatyczne połączenia.
  • Obecnie w gminie jest zarejestrowanych 1008 abonentów. Oprócz telefonii przewodowej teren gminy obsługuje 3
  • operatorów telefonii komórkowej.
  • gmina ma rozbudowane oświetlenie uliczne - w nocy wsie oświetla blisko 700 energooszczędnych lamp sodowych.

Infrastruktura komunalna:

  • Wodociągi - 102 km sieci głównej i 45 km przyłączy, 1389 przyłączy wodociągowych. Wodę do sieci dostarcza gminne ujęcie wody w Koroszczynie o wydajności ok. 75 m3/godz.
  • Kanalizacja - nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna w Koroszczynie, 337 indywidualne oczyszczalnie przydomowe. Program kompleksowego zagospodarowania nieczystości płynnych przewiduje wykonanie kanalizacji gminy w 100 % do 2002 roku. Największą miejscowość gminy - Małaszewicze wyposażono w kanalizacje grawitacyjną, która odprowadza ścieki do oczyszczalni PKP
  • Odpady - utylizacja odpadów komunalnych odbywa się na wysypisku centralnym w Lebiedziewie. Gmina Terespol jest jedną z nielicznych gmin w woj. lubelskim mającą wdrożony i sprawnie funkcjonujący system usuwania odpadów z terenów nieruchomości. Świadczeniem usług wywozu śmieci zajmuje się EKO - BUG spółka z o.o.

Wybierz interesujący Cię temat:


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka