1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002

1992

23 luty - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Terespol (wybrano 7 radnych)
28 luty - I sesja Rady Gminy - wybór władz samodzielnej Gminy Terespol
marzec - Zakończenie remontu siedziby Urzędu Gminy, rozpoczęcie modernizacji oświetlania ulicznego w gminie
8 kwiecień - Utworzenie przedszkola publicznego w Małaszewiczach
27 kwiecień - Pierwsze gminny dożynki w Łobaczewie Małym
27 wrzesień - Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Terespolu z siedzibą w Kobylanach
4 listopad - Rozpoczęcie budowy wodociągu komunalnego
grudzień - Zakończenie kompleksowej telefonizacji gminy
7 grudzień - Nabycie przez "Gaspol" gruntów na terenie Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze (WOC)
29 grudzień - Zatwierdzenie herbu Gminy Terespol
grudzień - zakończenie budowy drogi do wsi Kuzawka, zakończenie budowy chodnika w Łobaczewie Dużym

1993

30 styczeń - uruchomienie przez Telekomunikację Polską S.A. pierwszego odcinaka światłowodu pomiędzy Kodniem, a Terespolem
marzec - rozpoczęcie przez Gospodarstwo Pomocnicze UG zorganizowanego wywozu nieczystości stałych z pierwszych sołectw gminy
24 marzec - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol
6 kwiecień - pierwszy zjazd Gminnego Związku OSP
28 kwiecień - uroczysta sesja Rady Gminy Terespol z okazji ustanowienia przez rząd H. Suchockiej Wolnego Obszaru Celnego w Gminie Terespol
20 maj - rozpoczęcie działalności kampingu i baru w Kobylanach
2 lipiec - początek budowy bazy przeładunkowej gazy propan-butan firmy "Gaspol" na terenie WOC Małaszewicze
7 lipiec - rozpoczęcie budowy kąpieliska w Kobylanach
1 wrzesień - Utworzenie 5-letniego Technikum Kolejowego w Zespole Szkół kolejowych w Małaszewiczach
10 listopad - oddanie do użytku nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Zespołu Szkół Kolejowych w Małaszewiczach

1994

4 styczeń - zakończenie budowy bloku żywieniowego pierwszego segmentu dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Kobylanach
13 styczeń - uruchomienie nowego odwiertu ujścia wody w Koroszczynie
25 luty - pierwsze umowne uzgodnienia dotyczące budowy Terminalu Samochodowego w Koroszczynie
21 maj - ostatnie posiedzenie Rady Gminy I kadencji - uchwalenie planu zagospodarowania gminy
19 czerwiec - wybory do Rady Gminy II kadencji
21 sierpień - otwarcie bocznicy kolejowej do terminalu "Gaspol" z udziałem marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego
21 sierpień - utworzenie parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"
wrzesień - Zakończenie I etapu modernizacji hydrofornii w Koroszczynie
2 wrzesień - uruchomienie I etapu WOC Małaszewicze
grudzień - utworzenie LZS Małaszewicze

1995

6 marzec - powołąnie stałego miejsca odpraw celnych na terenie WOC
28 marzec - przyjęcie regulaminy ochrony środowiska na terenie gminy
28 marzec - przystąpienie gminy do Związku Gmin Wiejskich RP
16 maj - inicjatywa uruchomienie ruchu pieszego Brześć-Terespol
19 maj - połączenie sołectw Murawiec i Żuki w jedno sołectwo Murawiec-Żuki
22 czerwiec - otwarcie strzeżonego kąpieliska w Kobylanach i baru "Prochownia"
lipiec - zakończenie kolejnego etapu remonyu hydrofornii w Koroszczynie (nowe odżelaziacze, powiększenie zbiorników, nowy zastaw i pompa obiegowa), zakończenie rozbudowy Domu Strażaka w Neplach, zakończenie budowy świetlicy w Małąszewiczach Małych
18 sierpień - ponowne uruchomienie - po przerwie - Zakładów Mięsnych w Małaszewiczach
sierpień - otwarcie pierwszej palcówki bankowej na terenie gminy - Eksopzytury PKO S.A w Małaszewiczch
wrzesień - objęcie systematycznym zorganizowanym wywozem śmieci terenu całej gminy
27 wrzesień - otwarcie Ekspozytury PKA PB w Małaszewiczach (drugi bank na terenie gminy)
30 wrzesień - inauguracja Studium Obsługi Celnej przy zespole Szkół kolejowych w Małaszeniczach
2 listopad - wybór Krzysztofa Iwaniuka na Szefa stowarzyszenia Przewodniczących Zarządów Woj. Bialskopodlaskiego
17 listopad - oddanie nowego budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Kolejowych w Małaszewiczach
22 listopad - gmina otrzymała 500 tys. złotych nagrody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą w kraju realizację zadań zgłoszonych do konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
23 listopad - Urząd Gminy gościł Kolegium Dyrektorów CPN z prezesem Jerzym Małyską
29 grudzień - wydzierżawienie ośrodka wypoczynkowego w Neplach firmie "Adad" z Białej Podlaskiej

1996

1 styczeń - przejęcie szkół podstawowych przez gminę
31 styczeń - nadanie nazw ulicom w 8 miejscowościach gminy Terespol
25 marzec - konfederacja w Małaszewiczach dotycząca WOC z udziałem marszełka Sejmu Aleksandra Małachowskiego
maj - Zarząd Gminny OSP RP w Terespolu zdobywa I miejsce we współzawodnictwie statutowej działalności zarządów gminnych OSP w woj. bielskopodlaskim
lipiec - zakończenie budowy chodnika w Kobylanach
1 wrzesień - uruchomienie eksploatacji piasku z gminnej kopalni kruszywa w Lebiedziewie
20 wrzesień - jubileusz 25-lecia istnienia Zespołu Szkół Kolejowych w Małaszewiczach
26 wrzesień - wbudowanie aktu erekcyjnego pod budowę Terminalu Samochodowego w Koroszczynie z udziałem wicepremiera Mirosława Pietrewicza
27 wrzesień - Pobyt w gminnie delegacji z Francji z Przewodniczącym Rady Departamentu Deux - Seves Andre Duliat pod posłąnką z tego departamentu do Rady Europy Armelle Guinbertiere
17 październik - uroczyste otwarcie terminalu Kowalewo w suchym porcie PKP Małaszewicze
listopad - zakończenie urządzania ogrodów działkowych w Małaszewiczach

1997

12 maj - uchwała Rady Gminy w sprawie nadania honornego obywatelstwa Gminy Terespol dyrektorowi Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach Janowi Antoniukowi i dyrektorowi Oddziału "CPN" S.A. w Lublinie Markowi Suchodolskiemu
1 czerwiec - Gminny Dzień Dziecka w Kobylanach
7 czerwiec - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę stacji paliw CPN na terminalu w Koroszczynie
22-29 wrzesień - delegacja przedstawicieli departamentu Deux-Sevres z Francji z wizytą w gminie

1998

1 styczeń - utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4 luty - rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie
1 kwiecień - gminna delegacja na audiencji u papieża
29 maj - utworzenie Spółki z o.o. "Eko-Bug"
16 czerwiec - ostatnie posiedzenie Rady Gminy kadencji 1994-1998
20 wrzesień - odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marszałka J. Piłsudskiegi w Neplach
23 październik - 25 lat Przedszkola w Małaszewiczach
26 październik - pierwsze posiedzenie Rady Gminy kadencji 1998-2002
listopad - wyróżnienie gminy w konkursie "Dziecko w gminie - zdrowe odżywianie" zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP- podczas obchodów Święta Kolejarza przekazano do użytku nową halę napraw lokomotyw spalinowych w Lokomotywowni PKP Małaszewicze

1999

30 styczeń - otwarcie stacji paliw CPN na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie
10 marzec - utworzenie gimnazjum publicznych w Kobylanach i Małaszewiczach
17-24 marzec - wybory sołtysów i rad sołeckich
13 marzec - OSP Naple - najlepszą jednostką w powiecie bialskim w zakresie przeglądu sprzętu silnikowego
22 kwiecień - Sejm RP przyjął rezolucję sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie uruchomienia Terminalu Samochodowego w Koroszczynie
26 kwiecień - podpisanie na Terminalu w Koroszczynie Porozumienia Gmin Granicznych Ściany Wschodniej
czerwiec - Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Kijowcu
21 sierpień - uruchomienie płyty zachodniej Terminalu Samochodowego w Koroszczynie i przejazd pierwszej ciężarówki przez bramę wjazdową w Terminalu
29 wrzesień - powołanie przez premiera RP wójta Gminy Terespol w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
2 październik - oficjalne otwarcie Terminalu Samochodowego wybudowanego kosztem 130 mln zł
14 październik - obchody 25-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach
22 październik - uroczyste otwarcie Gimnazjum Publicznego w Kobylanach i przekazanie do użytku sali gimnastycznej, kończącej proces budowy SP w Kobylanach
26 październik - Biesiada Nadbużańska w Neplach
3 listopad - uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, przejmującego 1 stycznia 2000 r. obsługę szkół gminnych
4 listopad - dyplom uznania Marszałka Sejmu RP i Prezydium Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dla Gminy Terespol za istotny wkład w rozwój samorządności lokalnej - wybór wójta gminy Krzysztofa Iwaniuka na wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

2000

24 luty - przekazanie gminie Terespol autobusu szkolnego zakupionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oferta gminy Terespol w zakresie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej została uznana za najlepszą w ogólnopolskim konkursie dla gmin miejskich i wiejskich Agencji Rozwoju Komunalnego, rozstrzygniętym podczas Targów "Eurocity 2000" w Poznaniu
3 czerwiec - obchody w Neplach 10-tej rocznicy odtworzenia somorządu Terytorialnego w III RP
26 czerwiec - wręczenie "Wawrzynu Podlasia 2000" Gminie Terespol w kategorii " Gmina gospodarna
28 czerwiec - na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Franciszka Jerzego Stefaniuka w sejmie gościli sołtysi z Gmin Terespol
22 listopad - sukces gminy Terespol w ogólnopolskim konkusie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (gmina otrzymała jedną z trzech pierwszych, równorzędnych nagród w wysokości 500 tys. zł)

2001

22 marzec - Gmina Terespol uzyskuje tytuł "Gmina przyjazna środowisku" w Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod patronem Prezydenta RP
12 lipiec - uroczysty pochówek na cmentarzu w Neplach prochów 12 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego (poległych w 1920 roku), ekshumowanych z wsi Kołpin-Ogrodniki, Michalków, Łobaczew Mały, Lechuty Małe, Koroszczyn i Samowiecze
26 sierpień - jubileusz 45-lesia istnienia OSP w Neplach
10 wrzesień - podpisanie między starostą Bialskim Bogusławem Żądło a Wójtem Gminy Terespol Krzysztofem Iwaniukiem porozumienia o wspólnej budowie (przez Starostwo i Gminę) ścieżki rowerowej długości 3 km pomiędzy Koroszczynem a Kobylanami, mającej zapewnić bezpieczeństwo dzieciom dojeżdżającym rowerami z Koroszczyna do szkoły w Kobylanach
19 wrzesień - uroczyste obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej w Neplach i nadanie jej imienia Jana Ursyna Niemcewicza, obchody 25-lecia Zespołu Szkół Podstawowych w Małaszewiczach
21 wrzesień - jubileusz 30-lecia istnienia Zaspołu Szkół im. Włądysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, połączony z odsłonięciem popiersia patrona szkoły
listopad - w gminie Terespol zarejestrowano pierwsze gospodarstwo agroturystyczne Sławomira Denickiego z Małaszewicz Dużych
7 grudzień - wyróżnienie specjalne Gminy Terespol w konkursie Ministerstwa Środowiska "Lider Polskiej Ekologii", przejęcie przez Gminę Terespol oczyszczalni ścieków w Koroszczynie

2002

23 styczeń - przedłużenie przez Jury Konkursu "Przyjaźni Środowisku" gminie Terespol tytułu "Gmina przyjazna środowisku"
1 luty - uroczysta sesja Rady Gminy w 10-tą rocznicę powstania samodzielnej gminy miejskiej Terespol
luty - w budynku szkolnym w Kobylanach rozpoczęła pracę Gminna Biblioteka Publiczna


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka