Gmina Terespol położona jest w północno-wschodniej części woj. Lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego. W 25 sołectwach o łącznej powierzchni 114 km2 mieszka 7475 osób (grudzień 2001r)
Gmina Terespol jest gminą graniczną, rozciąga się z północy na południe w środkowym biegu Bugu - granicznej rzeki między Polską, a Białorusią. Przez tereny gminy przebiegają ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne: droga E-30 Paryż - Moskwa i linia kolejowa E 20 łącząca Berlin z Moskwą oraz droga wojewódzka tzw. "nadbużanka" Janów Podlaski - Zosin.
Przez teren gminy przepływają dwie duże rzeki Podlasia - Bug i Krzna oraz mniejszy ciek wodny - Czapelka. Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest wzgórze koło Bohukał 163,6 m.n.p.m.


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka