Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

INDYWIDUALNI ABONENCI T.P. S.A. W GMINIE TERESPOL

Bohukały

39

Dobratycze Kolonia

11

Kobylny

111

Kołpin-Ogrodniki

12

Koroszczyn

120

Krzyczew

23

Kukuryki

9

Kuzawka

31

Lechuty Duże

31

Lechuty Małe

12

Łęgi

18

Łobaczew Duży

102

Łobaczew Mały

57

Małaszewicze

356

Małaszewicze Duże

120

Małaszewicze Małe

88

Michalków

26

Murawiec

12

Neple

55

Podolanka

12

Polatycze

25

Samowicze

38

Starzynka

11

Zastawek

38

Żuki

33

Razem

1391Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka