Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

BUDYNKI I BUDOWLE

Miejscowość

Ogółem:

Szkoły

Mieszkania

Użyteczności publiczne

kultura

Inne

Bohukały

3

-

-

2

-

1

Kobylany

6

1

1

1

1

2

Krzyczew

3

-

-

2

-

1

Koroszczyn

5

-

-

-

1

4

Lebiedziew

1

-

-

1

-

-

Łobaczew Duży

1

-

-

1

-

-

Łęgi

1

-

-

1

-

-

Małaszewicze

1

1

-

-

-

-

Małaszewicze Duże

1

-

-

1

-

-

Małaszewicze Małe

2

-

-

1

-

1

Murawiec

4

-

1

-

-

3

Neple

31

1

-

24

1

3

Polatycze

2

-

-

1

-

1

Michalków

1

-

-

1

-

-

Samowicze

1

-

-

-

-

1

Razem:

63

3

4

36

3

17Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka