Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

BUDŻET GMINY - WYKONANIE

ROK

DOCHODY

WYDATKI

1992

766.669 zł

894.923 zł

1992

1063.453 zł

1238.779 zł

1993

1855.366 zł

1821.124 zł

1994

2.502.804 zł

1821.124 zł

1995

4.526.713 zł

2.464.216 zł

1996

6.603.608 zł

4.381.147 zł

1997

8.064.466 zł

6.951.982 zł

1998

7.774.597 zł

7.774.597 zł

1999

8.987.841 zł

8.264.522 zł

2000

7.666.691 zł

7.907.877 zł

2001

8.949.234 zł

8.949.234 zł

2002

10.397.630 zł

11.355.425 zł

OGÓŁEM:

60.946.253 zł

63.002.223 złPowrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka