Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

GOSPODARSTWA ROLNE

Miejscowość

prowadzone przez mieszkańców danej wsi

gospodarstwa rolne

Bohukały

47

76

Kol. Dobratycze

19

28

Kobylany

72

128

Kołpin – Ogrodniki

11

22

Krzyczew

31

63

Koroszczyn

45

19

Kukuryki

13

21

Kuzawka

19

35

Lebiedziew

72

97

Lechuty Duże

25

49

Lechuty Małe

15

27

Łęgi

30

49

Małaszewicze

36

465

Małaszewicze Duże

80

144

Małaszewicze Małe

81

127

Neple

37

79

Michalków

40

49

Murawiec

17

31

Podolanka

12

19

Polatycze

23

62

Samowicze

56

70

Starzynka

10

13

Zastawek

24

42

Żuki

5

8

Razem gmina

907

2090Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka