Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

GOSPODARSTWA ROLNE ORAZ ICH POWIERZCHNIA

 

(wg ewidencji podatkowej Urzędu Gminy – uwzględniającej także gospodarstwa położone na terenie gminy Terespol, ale będącej własnością mieszkańców innych gmin

Miejscowość

Ilość gospodarstw

Pow. w ha ogółem

Bohukały

69

687,95

Kobylany

117

691,93

Kol. Dobratycze

38

241,64

Kołpin – Ogrodniki

18

127,63

Koroszczyn

76

434,98

Krzyczew

64

495,55

Kukuryki

18

71,34

Kuzawka

40

239,64

Lebiedziew

107

717,61

Lechuty Duże

33

120,72

Lechuty Małe

32

155,23

Łęgi

54

205,74

Lobaczew Duży

65

232,56

Lobaczew Mały

50

210,89

Małaszewicze

26

124,88

Małaszewicze Duże

157

595,50

Małaszewicze Małe

113

457,87

Michalków

74

341,32

Murawiec

45

357,93

Neple

62

331,14

Podolanka

23

168,40

Polatycze

133

635,06

Samowicze

90

636,82

Starzynka

14

79,54

Zastawek

39

211,65

Żuki

10

87,60

Razem

1557

8573,52

 

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 10244 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,46 ha. 291 gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha. Rolnictwo, to wyłączne źródło utrzymania ok. 10% mieszkańców gminy.

 Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka