Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

GRUNTY KOMUNALNE ODDANE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Ogółem: 105,37 ha

Udział w poszczególnych sołectwach:

Bohukały

0,58 ha

Kobylany

0,05 ha

Koroszczyn

0,07 ha

Lebiedziew

0,33 ha

Małaszewicze Duże

0,07 ha

Małaszewicze Małe

101,00 ha

Murawiec-Żuki

2,56 ha

Łobaczew Duży

0,60 ha


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka