Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE

Infrastrukturę tę tworzą: wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko śmieci, drogi, oświetlenie uliczne a także sieć telefoniczna, system telefonii komórkowej oraz linie elektro-energetyczne

 

1992

1996

1998

2001

ilość telefonów

60

1008

1500

1649

długość sieci wodociągowej

4,2 km

82 km

102 km

110 km

gospodarstwa podłączone do wodociągu komunalnego

90

1144

1365

1925

ilość lamp ulicznych na terenie gminy

138

427

700

1500

ilość śmieci wywożonych na wysypisko

 

4800 m3/r

8000 m3/r

9650 m3/r

ilość gospodarstw indywidualnych posiadających umowy na zorganizowany wywóz śmieci

-

1046

1136

1300

iość gospodarstw indywidualnych połączonych do sieci kanalizacyjnej

-

-

90

1012

ilość gospodarstw wyposażonych w zagrodowe oczyszczalnie

-

201

337

457

drogi gminne utwardzone

4 km

8 km

22,08 km

28 km

długość chodników

0,6 km

4,4 km

7,075 km

7,075 km

* w gospodarstwach domowych, ponadto 372 w instytucjach i firmach na terenie gminy oraz 35 aparatów wrzutowych gminnychPowrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka