Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

LUDNOŚĆ

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
Stan z 31.12.01

Miejscowość
Kobiety
Męźczyźni
Ogółem
Bohukały
114
138
252
Dobratycze Kolonia
51
48
99
Kobylan
236
231
467
Kołpin-Ogrodniki
26
36
62
Koroszczyn
344
339
683
Krzyczew
91
87
178
Kukuryki
36
19
55
Kuzawka
61
58
119
Lebiedziew
194
185
379
Lechuty Duże
68
77
145
Lechuty Małe
35
40
75
Łęgi
72
76
145
Łobaczew Duży
213
191
404
Łobaczew Mały
157
169
326
Małaszewicze
933
885
1818
Małaszewicze Duże
307
264
571
Małaszewicze Małe
283
257
540
Michalków
64
71
135
Murawiec
47
42
98
Neple
139
135
274
Podolanka
26
32
58
Polatycze
75
85
160
Samowicze
104
118
222
Starzynka
31
16
47
Zastawek
76
69
145
Żuki
14
10
24
Ogółem
3797
3678
7475


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka