Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TERESPOL

na dzień 15.12.2001r.

Grunty komunalne – ogółem 674,98 ha

 

Sołectwo

 

Ogólna powierzchnia  w ha

 

w tym:

 

Grunty skomunalizowane

Grunty nabyte przez gminę w ha

Bohukały

14,11

13,81

0,30

Kobylany

62,66

43,32

17,34

Kołpin-Ogrodniki

18,35

4,32

14,01

Kol. Dobratycze

0,08

0,08

-

Koroszczyn

58,88

45,33

13,55

Krzyczew

25,79

25,79

-

Kukuryki

5,11

0,83

4,28

Kuzawka

11,34

2,05

9,29

Lebiedziew

46,53

35,80

10,73

Lechuty Duże

3,52

3,52

-

Lechuty Małe

2,72

2,72

-

Łęgi

8,58

8,58

-

Łobaczew Duży

7,41

7,41

-

Łobaczew Mały

15,60

10,31

5,29

Małaszewicze Duże

40,48

34,69

5,79

Małaszewicze Małe

197,14

187,46

9,68

Michalków

11,96

10,36

1,60

Murawiec-Żuki

12,14

11,08

1,06

Neple

57,82

21,63

25,19

Podolanka

15,05

2,67

12,38

Polatycze

21,63

21,63

-

Samowicze

22,60

15,87

6,73

Starzynka

1,22

1,22

-

Małaszewicze

14,26

12,87

0,39

Razem:

674,98

537,37

137,61Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka