Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

MIGRACJA LUDONŚCI

Rok
Ogółem ludność gminy
Wymeldowanie z pobytu stałego
Zameldowanie na pobyt stały
Migracja czasowa (zameldowanie na terenie gminy)
Migracja czasowa (wymeldowanie z terenu gminy)
1992
8018
112
68
44
109
1993
7891
98
74
49
98
1994
7749
137
96
54
126
1995
7698
126
59
62
130
1996
7644
105
80
58
158
1997
7604
97
85
89
148
1998
7670
100
104
89
202
1999
7561
90
74
114
98
2000
7525
83
71
92
174
2001
7471
114
70
17
143


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka