Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

NAJSTARSI MIESZKAŃCY

Martyniuk Antonina Małaszewicze Małe ur. 1903 r.
Sawczuk Stanisława Koroszczyn 1905 r.
Maleńczuk Marianna Krzyczew 1905 r.
Kodnianko Marianna Kołpin-Ogrodniki 1906 r.
Pszczoła Marianna Małaszewicze Duże 1906 r.
Bogdan Józef Małaszewicze Duże 1906 r.
Onufrejuk Marianna Bohukały 1907 r.
Iwaszko Paweł Neple 1907 r.
Łojko Kazimiera Kukuryki 1908 r.
Misiejuk Helena Małaszewicze Małe 1908 r.
Lewoniuk Jerzy Małaszewicze Małe 1908 r.
Pietraszuk Marcin Samowicze 1908 r.
Kozak Jan Kobylany 1909 r.
Bogdan Janina Koroszczyn 1909 r.
Selwesiuk Janina Krzyczew 1909 r.
Dejniczuk Olga Lechuty Małe 1909 r.
Malicka Weronika Lechuty Małe 1909 r.
Semeniuk Mikołaj Łęgi 1909 r.
Kraciuk Anna Neple 1910 r.
Staszewska Antonina Zastawek 1910 r.>
Piertaszuk Józef Krzyczew 1911 r.
Bydluk Weronika Kuzawka 1911 r.
Panasiuk Michał Lebiedziew 1911 r.
Bytow Ludwika Lechuty Duże 1911 r.
Miszuk Hieronim Samowicze 1911 r.
Sepczuk Aniela Samowicze 1911 r.


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka