Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

 

OŚWIATA 1996-2001

 

zadania

Kwoty wydatków w latach: (w tys. zł)

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Subwencja MEN

1.010.803

1.253.984

1.476.928

1.693.644

1.928.653

2.322.041

Ogółem wydatki na oświatę (z inwestycjami)

 

1.653.791

 

2.141.527

 

2.436.928

 

3.301.895

 

2.313.509

 

 

4.405.745

 

w tym:

Wydatki na zadania objęte subwencją

 

1.147.388

 

1.474.354

 

1.718.332

 

1.894.248

 

2.295.868

 

2.749.190

w tym:

Wydatki na zadania własne

 

260.800

 

307.173

 

367.776

 

349.367

 

774.224

 

956.555

w tym:

Wydatki na dowożenie

 

36.000

 

42.000

 

34.400

 

66.641

 

172.397

 

245.663

w tym:

Inwestycje – budownictwo

 

155.603

 

360.000

 

350.000

 

758.000

 

243.417

 

700.000

w tym:

Modernizacja i remonty obiektów szkolnych

 

-

 

-

 

-

 

-

 

145.935

 

130.600

w tym:

Zakup autobusów szkolnych

 

-

 

-

 

-

 

300.280

 

-

 

-

w tym:

Gimnazjum w Małaszewiczach

 

-

 

-

 

-

 

50.331

 

194.916

 

430.550

Liczba uczniów

680

701

681

667

719

895

Liczba nauczycieli (etatów)

52

53

52

66,62

65,50

73,54

Liczba uczniów dowożonych

180

 

165

 

182

 

192

 

288

 

460

 Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka