Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

REALIZACJA BUDŻETU NA POMOC SPOŁECZNĄ W ZŁ

(od 1990 roku do 2001 roku)

rok

Zadania zlecone

Zadania własne

1992

81.273,8

55.926,7

1993

101.537,6

40.450,1

1994

170.031

93.427,3

1995

218.621,91

61.107,64

1996

299.254,46

77.181,72

1997

338.764,00

106.384,31

1998

548.660,00

97.226,00

1999

534.204,29

91.048,14

2000

473.035,15

237.985,13

2001

456.533,08

247.412,13Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka