Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

 

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I FORMY UDZIELANEJ POMOCY SOCJALNEJ

 

Formy pomocy

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

00

 

01

zadania zlecone gminie

-

-

-

-

-

-

-

-

283

249

159

128

zasiłki stałe

21

25

27

40

51

50

40

8

7

10

5

3

zasiłki stałe wyrównawcze

-

-

-

-

-

-

16

16

16

18

17

18

zasiłki okresowe gwarantowane

-

-

-

-

-

-

-

-

9

15

8

-

renty socjalne

-

-

-

-

-

-

23

30

33

34

35

38

zasiłki okresowe

12

17

21

99

41

99

136

106

251

158

63

44

zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

 

-

 

-

 

-

 

11

 

59

 

95

 

 

34

 

36

 

33

 

29

 

27

 

19

zasiłki rodzinne

-

-

-

-

-

8

8

9

13

7

5

 

zasiłki pielęgnacyjne

-

 

-

-

-

-

26

22

23

21

20

17

16

pomoc dla kombatantów

-

-

6

6

7

5

-

6

6

18

21

12

składki zdrowotne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

78

67

składki na ubezpieczenie em. rent.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

18

 

20

 

10

pomoc mieszkaniowa

258

149

170

29

26

-

1

-

1

-

-

-

zadania własne gminy

-

-

-

-

-

-

-

-

135

194

237

211

usługi opiekuńcze

76

12

11

13

-

9

10

6

8

4

5

4

żywienie dzieci

-

-

-

-

-

-

68

81

122

122

142

154

zasiłki celowe

112

107

146

189

183

191

150

200

132

213

235

211

praca socjalna-poradnictwo

-

-

-

-

-

-

41

23

54

66

72

84

Razem

 

334

337

324

279Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka