Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W GMINIE

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Urodzenia
107
102
115
90
85
103
89
93
82
71
dziewczynki
54
53
53
39
39
59
41
46
45
34
chłopcy
53
49
62
51
46
44
48
47
37
37
Zgony
87
112
108
79
126
113
99
101
101
65
Zawarte związki małżeńskie
94
77
79
56
64
70
73
86
75
50
Ogółem ludność
8018
7891
7749
7698
7644
7604
7670
7561
7525
7475


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka