Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

 

Sołectwo

Ogólna pow. w ha

Drogi w ha

Grunty rolne

Grunty pod zab. Zagr

Grunty pod inne tereny inwet.

Grunty będące w wieczyst. użytk

Pozostałe

grunty

(szkoły, OSP, kopalnie, itp.)

Bohukały

14,11

12,29

0,30

0,24

-

0,58

0,70

Kobylany

62,66

21,33

7,43

0,71

17,94

0,05

15,20

Kołpin-Ogrodniki

18,35

4,34

14,01

-

-

-

-

Kol. Dobratycze

0.08

-

-

0,08

-

-

-

Koroszczyn

58,88

35,88

0,28

0,30

9,51

0,07

12,84

Krzyczew

25,79

21,13

-

-

-

-

4,66

Kukuryki

5,11

0,62

-

-

3,91

-

0,58

Kuzawka

11,34

2,09

9,25

-

-

-

-

Lebiedziew

46,53

23,60

-

-

-

0,33

22,60

Lechuty Duże

3,52

2,92

-

0,46

-

-

0,10

Lechuty Małe

2,72

1,93

-

0,10

0,69

-

-

Łęgi

8,58

8,35

-

-

-

-

0,23

Łobaczew Duży

7,41

6,75

-

-

-

0,60

0,06

Łobaczew Mały

15,60

7,84

4,95

-

-

-

2,81

Małaszewicze Duże

40,48

25,98

-

0,15

10,60

0,07

3,68

Małaszewicze Małe

197,14

15,13

1,65

-

49,53

101,00

29,83

Michalków

11,96

7,86

1,60

-

-

0,11

2,50

Murawiec-Żuki

12,14

9,92

-

0,37

-

2,56

1,74

Neple

57,82

15,48

24,17

-

3,06

-

12,55

Podolanka

15,05

5,08

-

-

-

-

9,97

Polatycze

21,63

10,47

-

-

10,51

-

0,65

Samowicze

22,60

14,57

6,73

-

-

-

1,30

Starzynka

1,22

1,22

-

-

-

-

-

Małaszewicze

14,26

9,05

-

-

1,50

-

3,71

 

Razem:

 

674,98

 

263,87

 

70,37

 

2,41

 

107,25

 

105,37

 

125,71Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka