Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

ILOŚĆ TELEFONÓW STACJONARNYCH W GMINIE TERESPOL

 

Rok

 

Telefony w gospodarstwach domowych

Telefony w instytucjach

Automaty     publiczne

1992

60

10

1

1993

778

-

-

2001

1640

371

35

       W 1992 roku na każdych 100 mieszkańców gminy Terespol przypadło zaledwie 0,075 aparatu telefonicznego. Dziś wskaźnik ten wynosi 20 telefonów na 100 mieszkańców.Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka