Indywidualni abonenci T.P. S.A. I Bezrobocie I Budynki i budowle I Budżet I Gospodarstwa rolne I Gospodarstwa rolne oraz ich powierzchnia I Grunty komunalne I Infrastruktura techniczna I Ludność I Stan mienia komunalnego I Migracja ludności I Najstarsi mieszkańcy I Oświata 1996-2001 I Realizacja budżetu na pomoc społeczną I Rodziny korzystające z pomocy socjalnej I Ruch naturalny ludności I Struktura gruntów komunalnych I Sieć szkolnictwa I Telefony I Struktura użytków rolnych I Zatrudnienie w gminie poza rolnictwem

ZATRUDNIENIE W GMINIE TERESPOL POZA ROLNICTWEM

 

Rok

 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie Regon

Liczba zatrudnionych w gminie poza rolnictwem

1992

110

3157

1993

103

3254

1994

100

3140

1995

105

3365

1996

110

3157

1997

138

3590

1998

150

3277

1999

163

3070

2000

180

2485Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka