Miasto Terespol usytuowane na lewym brzegu rzeki Bug zajmuje powierzchnię 10,2 km2 i liczy 6200 mieszkańców. Leży na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który charakteryzuje się typowymi łęgami nadrzecznymi z naturalnymi zespołami łąkowo - pastwiskowymi. Biegnie tędy ważny korytarz komunikacyjny Europy: Paryż - Berlin - Warszawa - Terespol - Brześć - Mińsk - Moskwa (droga E-30 i linia kolejowa E-20). W Terespolu dynamicznie rozwija się handel (zwłaszcza hurtowy), usługi spedycyjne i transportowe, a także przetwórstwo rolno - spożywcze. Ogromny wpływ na rozwój miasta mają trzy przejścia z Białorusią: drogowe i kolejowe w Terespolu oraz drogowe dla samochodów TIR w Koroszczynie. Na terenie Terespola funkcjonuje 210 podmiotów gospodarczych, spośród których do najważniejszych należą: Gminna Spółdzielnia "Sch" i Straż Graniczna. Władze miejskie chętnie wspierałyby lokalizację zakładów usługowych, przetwórczych, magazynów, hurtowni i innych inwestycji nieuciążliwych dla środowiska.

Oczekiwane wejście Polski do Unii Europejskiej sprawi, że granica na Bugu stanie się jej "Wschodnią Bramą". To strategiczna szansa rozwoju miasta i lukratywne wyzwanie dla inwestorów gdyż Terespol stanie się wówczas idealnym miejscem na tworzenie bazy dla różnorodnej działalności przemysłowej, dla rozwoju usług, handlu i turystyki.

Położenie

Miasto Terespol położone jest w północno - wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego, na zachodnim brzegu rzeki Bug stanowiącej naturalną granicę Państwa. Głównym jego atutem jest usytuowanie przy wschodniej granicy Polski, na historycznym szlaku handlowym, który wiódł ze wschodu na zachód. Znajdują się tu przejścia graniczne wiodące na Białoruś i do Rosji:

  • drogowe przejście dla ruchu osobowego, do położonego na drugim brzegu rzeki Bug
  • Brześcia - przejście kolejowe na szlaku komunikacyjnym Paryż - Berlin - Moskwa,
  • terminal dla samochodów ciężarowych w Koroszczynie
  • Strategiczne położenie miasta jest uwarunkowane nie tylko przygranicznym jego usytuowaniem, ale i położeniem na ważnym szlaku komunikacyjnym, który stanowią:
  • międzynarodowa trasa E-30 z Madrytu przez Paryż - Warszawę - Terespol aż do Moskwy,
  • transeuropejska linia kolejowa E - 20 Paryż - Berlin - Warszawa - Terespol - Moskwa.

Warto zobaczyć:
  • Pomnik budowy traktu brzeskiego, znajdujący się przy głównej ulicy, przecinającej miasto ze wschodu na zachód , odsłonięty 10 listopada 1825 z inicjatywy Stanisława Staszica. Napis na pomniku głosi, że "nakładem narodowym drogi brzeskiej staj 178 z głazu ubito". Obelisk ozdobiony jest 9 płaskorzeźbami metalowymi o wymiarach 100x100 cm, wykonanymi w zakładzie w Samsonowie wg. proj. Pawła Malińskiego, przedstawiającymi widoki trzech miast: Brześcia, Siedlec i Warszawy oraz sceny z budowy traktu. Na drugim końcu traktu, na Grochowie w Warszawie znajduje się analogiczny pomnik odsłonięty 21 maja 1825.


  • Kościół podominikański pw. Świętej Trójcy, zbudowany w 1863, kilkukrotnie przebudowywany, z wysoką wieżą, bezstylowy.


  • Cerkiew prawosławna pw. Św. Jana Teologa, klasycystyczna, murowana, tynkowana, zbudowana w końcu XVIII w. Na terenie d. miasta. Okok dzwonnica budowana wcześnie z cerkwią.Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka