Zagadnienie ochrony środowiska jest obecnie nieodłącznym elementem każdej działalności, dlatego też na terenie miasta podejmuje się niezbędne działania zapobiegające degradacji środowiska. Miasto posiada oczyszczalnię ścieków, dzięki której nieczystości płynne ulegają oczyszczeniu, przez co nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Na terenie miasta działają dwa podmioty komunalne odpowiedzialne za czystość miasta, co ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego:

  • Miejska sużba Drogowo - Mostowa
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu.

Ponadto w 1999 roku na terenie miasta zostało utworzone Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, które w swych statutowych założeniach ma działania na rzecz ochrony środowiska. Przykładem tego jest zakup analizatora ścieków tj. urządzenia służącego do pomiaru zawartości zanieczyszczeń w wodzie.


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka