Terespol leży na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar charakteryzuje się typowymi łęgami nadrzecznymi, z naturalnymi zespołami łąkowo - pastwiskowymi. Atrakcyjnym miejscem dla turystów jest starorzecze Bugu. Bug w okolicach Terespola to przede wszystkim bogactwo wielu gatunków ryb. Spiętrzenie wód rzeki przy śluzie na północ od Terespola tworzy naturalną zaporę w przemieszczaniu się ryb i sprawia, że ten obszar rzeki jest szczególnie atrakcyjny dla wędkarzy, występuje tu około 38 gatunków ryb. W okolicach Terespola świat zwierzęcy najpełniej prezentują ptaki. Dolina Bugu to naturalna trasa przelotów większości ptaków gnieżdżących się na dalekiej północy oraz siedlisko wielu gatunków ptaków miejscowych. Występują również różne gatunki ssaków, a wszystko to w otoczeniu ciekawych form.

Godne uwagi wydają się też: klasycystyczna cerkiew i dzwonnica z końca XVIII w. oraz podominikański kościół z 1863 roku. Ciekawostką turystyczną Terespola pozostaje żelazny obelisk wzniesiony w 1832 roku dla uczczenia budowy traktu Brześć - Warszawa.


Powrót do >>> Strona główna


Copyright 2003 © by Jasiek Knigawka